Michelle staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden algemeen contractenrecht en arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contractenrecht

Heb je een contract gesloten maar komt de andere partij zijn verplichtingen niet of niet goed na? Wij zijn op de hoogte van de juridische mogelijkheden die je hebt om de ander alsnog tot de gewenste actie te bewegen. Lukt het om welke reden dan ook niet om buiten rechte tot het gewenste resultaat te bewegen? Wij staan je graag bij tijdens een gerechtelijke procedure.

Ben je zelf de partij die zijn verplichtingen niet nakomt, ook dan kun je bij ons terecht. Vaak is er een goede reden dat je (nog) niet doet wat is afgesproken. Samen met jou proberen wij dan alsnog te komen tot een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Het liefst zonder gerechtelijke procedure.

Ook als er (nog) geen contract is, kun je bij ons terecht. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een model contract of algemene voorwaarden, een geheimhoudings- en/of intentieovereenkomst bij een voorgenomen bedrijfsovername of het voeren van onderhandelingen over een verkoopcontract.
Meer weten over de kosten?

Arbeidsrecht

Iedereen met personeel krijgt er vroeg of laat mee te maken. Een werknemer functioneert niet, er is sprake van een arbeidsconflict of je wilt reorganiseren en er moeten mensen uit. Ondanks de belofte van de overheid is het arbeidsrecht er niet eenvoudiger op geworden en met je voldoen aan heel wat regels voordat ontslag mogelijk is. Of één van je werknemers wordt ziek en de re-integratie verloopt niet zoals je dat zou wensen. Wij weten de weg te vinden in het arbeidsrecht en helpen je graag bij het zo soepel mogelijk doorlopen van de vereiste stappen.

Ben je werknemer en dreigt er ontslag of wordt er iets van je verwacht waar je het niet mee eens bent, bijvoorbeeld werken op een andere vestiging of een wijziging van je functie? Ook dan staan wij je graag bij.
Meer weten over de kosten?

Incasso

Je hebt hard gewerkt en toch wordt je factuur niet betaald. Wij nemen de incasso van de vordering graag van je over. Het maken van no cure no pay afspraken is het uitgangspunt, net als het behouden van jouw (goede) zakelijke relatie.

Het voordeel van incasso via een advocaat is dat jouw dossier bij dezelfde persoon in behandeling blijft. Wij hebben volledige procesbevoegdheid en kunnen direct overgaan tot het leggen van beslag, het starten van een procedure of de aanvraag van een faillissement. Dit scheelt tijd, geld en ergernis.
Meer weten over de kosten?